Invaliditetstabellen

Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke eller pasientskade.

Man with broken arm wrapped medical cast plaster and blue bandage. Fiberglass cast covering the wrist, arm, elbow after sport accident, isolated on white

Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen har utviklet en erstatningstest som ligger på våre nettsider og som skal hjelpe deg å få en indikasjon på om du kan ha krav på erstatning.

Ta testen

Hva er invaliditetstabellen?

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Denne spesialistvurderingen er avgjørende for hvor mye du har krav på i ménerstatning for personskaden. Tabellen benyttes også som grunnlag for å fastslå hvor mye du har krav på å få utbetalt under blant annet ulykkesforsikringer.

I hvilke sammenhenger benyttes invaliditetstabellen?

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning for yrkesskader», men benyttes i dag også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for personskader etter yrkessykdom, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke og flyulykke i tillegg til yrkesskade.

Ved skader under behandling i helsevesenet benytter Norsk Pasientskadeerstatning en intern invaliditetstabell for pasientskader.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er landsdekkende, og har kun advokater som arbeider spesialisert med erstatningssaker.

Våre advokater har lang erfaring i å sørge for at fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i henhold til invaliditetstabellen gir et korrekt utgangspunkt for beregning av erstatningen våre klienter har krav på.

Ta kontakt med oss i dag. Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under